Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  vizyon-misyon

  VİZYONUMUZ;

  Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK' ün;

  " Efendiler cezaevleri sorunu çok önemlidir. Kişisel özgürlüğü kısıtlanan vatan evladının ceza süresi sonunda topluma yararlı olacak bir vatan evladı olarak yetiştirilmesi gereklidir…"
           Mesajının bilincinde gerçekçi bir yönetim tarzı sergileyerek evrensel insan haklarına saygılı, iyi uygulamaların yapıldığı bir ceza infaz kurumu yönetimi gerçekleştirmek, adil ve güvenli bir ortam içerisinde insanların kendilerine değer verildiğini hissettirmek, her gün sürekli bir değişim içerisinde olarak mükemmeli yakalayabilmek, " İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın " anlayışı ile faaliyetlerde bulunmaktır.

   

  DEĞERLERİMİZ;

  * Ceza infaz kurumumuzdaki tutuklu ve hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmelerini sağlamak,

  * İnsan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar altında cezalarını çekmelerini sağlamak,

  * Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan araç ve olanakları kullanmak,

  * Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket etmek,

  * İnfazı, hapis cezasının zararlı etkisini mümkün olduğu ölçüde azaltacak, hükümlünün sağlığını ve kişiliğine olan saygısını    korumasını sağlayacak anlayış doğrultusunda düzenlenecek programlar, usûller, araçlarla yerine getirmek,

  * Hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vererek; hükümlü ve  tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler  kazanmalarını sağlamak,

  * Kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.

  * Bütün hükümlü ve tutukluların, meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olmalarını sağlamak ve ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralları hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulamaktadır.

  Adres

  Vanyolu Mh. Vanyolu Cd. No:95 (Eski Devlet Hastanesi yanı) Erciş/VAN

  Telefon

  0432 351 63 04 // 0506 600 63 43

  0432 351 18 60

  E-Posta

  ercis.atcikisaretadalet.gov.tr